loader image
str. Aleea Dacia nr.2
Înţelepciunea vizirului

Şahul Persiei avea un mare vizir, un om drept. într-o zi, vizirul s-a dus la palatul şa­hului. Pe drum a întâlnit o ceată de răzvră­tiţi. Aceştia s-au apropiat de vizir, l-au dat jos de pe cal şi au început să-l ameninţe. Unii mai obraznici l-au apucat de barbă. Când a izbutit să scape, vizirul s-a refugiat la şah, rugându-l să ţină seama de nemulţu­mirile poporului şi să nu-i pedepsească pe copiii răzvrătiţilor.

A doua zi, un băcan a venit fuga la vizir şi i-a zis: „Luminate vizire, am venit să-ţi spun cine te-a tras ieri de barbă; nu este altul decât vecinul meu.” Vizirul a poruncit înda­tă să fie chemat vecinul băcanului. Acesta a bănuit că a fost denunţat şi a venit cu sufle­tul întristat, aruncându-se la picioarele vizi­rului. Acesta i-a poruncit să şe ridice şi i-a zis: „Te-am chemat nu pentru a te pedepsi, ci ca să-ţi atrag atenţia că ai un vecin rău. Fereşte-te de el!”

Adeseori vedem răutatea numai la vecinul nostru! Când auzim mesajul Evangheliei, gândim că este potrivit pentru vecinul şi nu pentru noi. Să luăm seama la această tacti­că rea, al cărui inspirator este diavolul, care vrea să ne piardă sufletul, ocolind adevărul.

„De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău şi nu te uiţi cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău?”

Luca 6.41

img

Tu ce faci duminică?

Vino alături de noi în fiecare duminică de la orele 10:00 respectiv 18:00
Probleme tehnice? Discutați cu noi