loader image
str. Aleea Dacia nr.2
Afirmaţii
  1. Irving, cosmonaut: „Faptul că Isus Hristos a umblat pe pământ este mai important decât faptul că un om a mers pe lună.”

Louis Leprince – Rinquet, fizician: „Găsesc atâta înţelepciune în mesajul lui Hristos, atâta măreţie în dragostea Lui faţă de cei­lalţi; găsesc atâta putere în Evanghelie ca să spargă capcanele egoismului, ale rutinei, ale laşităţii care ne înfăşoară de-a lungul zi­lei…, găsesc în mesajul evanghelic un ase­menea potenţial de bucurie, de îndrăzneală, un sens al vieţii…, încât acest mesaj poartă pentru mine o pecete a adevărului.”

 

„Unii zic că eşti loan Botezătorul; alţii: leremia sau unul din proroci.”

Simon Petru, apostol: „Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu.”

Poate afirma cititorul că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, care a murit pentru păca­tele sale şi astfel a primit siguranţa vieţii veşnice?

 

„Isus… a întrebat pe ucenicii Săi: «Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul Omului?»”

Matei 16.13

img

Tu ce faci duminică?

Vino alături de noi în fiecare duminică de la orele 10:00 respectiv 18:00
Probleme tehnice? Discutați cu noi